Design. Analyze. Optimize.

10.4.2017

Ramentor mukana kouluttajana World Class Maintenance -koulutusohjelmassa

AEL:n järjestämä World Class Maintenance -koulutusohjelma on tarkoitettu suomalaisen kunnossapidon parissa työskenteleville työnjohtajille, suunnittelijoille sekä päälliköille. Koulutusohjelman tarkoituksena on valmentaa ja pätevöittää kunnossapidon ammattilaisia monipuolisempaan kunnossapidon hallintaan. Koulutuksen sisällöstä voi lukea lisää täältä: https://www.ael.fi/koulutustarjonta/world-class-maintenance-kunnossapidon-koulutusohjelma

Ramentorin rooli World Class Maintenance -koulutusohjelmassa on tuottaa sisältöä koulutuksen taustalle sekä toimia yhtenä ohjelman kouluttajista. Ramentorin erityisosaamisalueista koulutusohjelmassa käsitellään mm. eri riskienhallintamenetelmiä ja -työkaluja sekä käyttövarmuuden hallintaan ja parantamiseen tarkoitettuja analyysimenetelmiä.

Ramentor tarjoaa käyttövarmuuteen ja sen parantamiseen liittyviä yksilöityjä koulutuksia myös suoraan niitä tarvitseville asiakkaille.  Koulutuksissa voidaan käydä läpi mm. käyttövarmuuden perusteita, käyttövarmuuden hallintaan ja kehitykseen liittyviä toimenpiteitä sekä käyttövarmuuden kehittämiseen tarvittavia analyysimenetelmiä ja työkaluja (mm. FMEA, RCM, FTA ja RBD). Koulutustarjonnasta voit lukea lisää täältä: http://www.ramentor.fi/koulutus.

Hyvänä esimerkkinä Ramentorin tarjoamasta yksilöidystä koulutuksesta toimii CERN:iin räätälöity käyttövarmuuskoulutus, josta voi lukea lisää täältä: http://accelerating-news-arc.web.cern.ch/content/accelerator-reliability-training-help-experts