Design. Analyze. Optimize.

5.4.2017

Case Wärtsilä

Kansainvälinen energiaratkaisuiden tarjoaja Wärtsilä toimittaa uuden maakaasun (LNG) tuontiterminaalin Suomen Tornioon. Rakennettava terminaali tulee valmistuessaan olemaan suurin Pohjoismaissa sijaitseva LNG-terminaali. Wärtsilä tulee vastaamaan myös terminaalin huollosta ja kunnossapidosta seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Terminaalin toiminnan kannalta tärkeälle uudelleenkaasutusprosessille (regasification) suoritettiin ELMAS-ohjelmiston avulla Design for Maintainability -analyysi. Analyysin tavoitteena oli välttää terminaalin suunnittelemattomia seisokkeja skenaariossa, jossa vähintään yksi  kaasutusyksiköistä tarvitaan jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Analyysin avulla tunnistettiin terminaalin epäkäytettävyyden kannalta kriittisimmät tapahtumaketjut. Tulosten perusteella Wärtsilä pystyy nyt optimoimaan korjaus- ja huoltostrategioitaan tukemaan vaadittua korkeaa käytettävyystasoa sekä ymmärtämään paremmin kunnossapitosopimuksen vaatimia resurssitarpeita.

Analyysin tuloksia tullaan hyödyntämään myös Wärtsilän asiantuntijoiden koulutuksessa, jonka avulla lisätään ymmärrystä terminaalin käyttövarmuuden ja elinkaarikustannusten hallinnasta. Seuraavassa vaiheessa analyysia laajennetaan kattamaan muita terminaalin osa-alueita ja käsittelemään erilaisia tuotantoskenaarioita, joissa toiminnan turvaamiseksi tarvitaan useampia kaasutusyksikköjä. Projektissa käytetty lähestymistapa on erityisen hyödyllinen varhaisessa suunnitteluvaiheessa oleville kohteille ja sen avulla voidaan parantaa nykyistä suunnittelurakennetta sekä paikantaa järjestelmän käytettävyyttä heikentäviä suunnitteluvirheitä.


Lähde: Wärtsilä kotisivut
Lähde: Wärtsilä kotisivut