Design. Analyze. Optimize.

6.5.2016

Case Loiste Oy: Käyttövarmuusanalyysi apuna palvelinkeskuksen suunnittelussa

Korkea käytettävyysvaatimus edellyttää paljon palvelinkeskuksen suunnittelulta, ja käytettävyyden todentaminen sitä vaativille tahoille muodostaa oman haasteensa.

Tähän haasteeseen sähköverkkoyhtiö Loiste Oy löysi omassa projektissaan ratkaisun hyödyntämällä käyttövarmuustarkastelua infrastruktuurin käytettävyyden suunnittelussa ja laskennassa.

Ramentor Oy:n luotettavuusasiantuntijat ja ELMAS-ohjelmisto mahdollistivat tarkastelun toteuttamisen ja erilaisten suunnitteluratkaisuiden vartailun. Tutustu projektiin tarkemmin liitteenä löytyvän artikkelin kautta.