Design. Analyze. Optimize.

13.7.2015

ELMAS 4.8 on julkaistu

Sivusto ELMAS 4.8 käyttöä vaten: http://elmas.ramentor.com.

Muutoksia v4.8.00 jälkeen:
  • Parannuksia seurausten yhteenvetotyökaluun (v4.8.19, 6.6.2017)
  • Pieniä korjauksia ja parannuksia (v4.8.18, 30.3.2017)
  • Pikavalinta jolla voi oletuksena estää korjaukset. Korjauksen voi sitten aloittaa dynaamisella säännöllä esim. vasta kun koko järjestelmä vikaantuu (v4.8.17, 20.10.2016)
  • Pikavalintoja dynaamisten vaikutusten mallintamiseen: vaiheet ja työtehtävät voi nyt aloittaa/lopettaa ilman koodin kirjoittamista (v4.8.16, 28.9.2016)
  • Puurakenteen Excel import/export (v4.8.15, 16.8.2016)
  • Useiden samanlaisten osien vika- ja korjausaikajakaumien määritys yhden isäntäsolmun kautta (v4.8.15, 16.8.2016)
  • Vaiheriippuvien vikajakaumien määritys ja eri vaiheiden aloitus ja lopetus dynaamisesti (v4.8.15, 16.8.2016)
  • Useita pieniä korjauksia (v4.8.14, 1.7.2016)
  • Mahdollisuus nimetä erilaisia järjestyksen mukaan vaihtelevia kustannuksia sekä vikakustannusdatan tuontiin eri riskittyypit (v4.8.13, 10.5.2016)
  • Toimenpidepakettien määritys, esim. kerran kuussa tehtävät huollot (v4.8.12, 28.4.2016)
  • Mahdollisuus vaihtaa asetuksista mm. valitun solmun korostusväri muuksi kuin punaiseksi (v4.8.12, 28.4.2016)
  • Solmujen väritys sen mukaan, kuinka monta toimenpidettä niillä on (v4.8.12, 28.4.2016)
  • Uusia valintoja solmun värien valikkoon (v4.8.11, 23.3.2016)
  • Työkaluikkunoiden sulkeminen ESC-näppäimellä (v4.8.11, 23.3.2016)
  • Toimenpiteiden copy-paste (v4.8.11, 23.3.2016)
  • Toimenpiteiden raportointiin seuraussolmujen jako eri tasoihin (v4.8.11, 23.3.2016)
  • Raporttien/yhteenvetojen tietokenttien valinta halutussa järjestyksessä (v4.8.10, 20.1.2016)
  • Korjauksia tehty Excel-raportointiin. (v4.8.09, 22.12.2015)
  • Etsi solmuja projektista -työkalu näyttää myös portin loogisen ehdon. Lisäksi tehty pieniä korjauksia mm. vanhojen projektien avaamiseen. (v4.8.08, 16.12.2015)
  • Lisätty Etsi solmu projektista -työkalu, jolla voi avata oikean kohdan vikapuusta. Oikean laidan solmujen listasta voidaan etsiä tietyn solmun sijainnit projektissa hiiren oikean napin valikosta. Lisäksi solmujen listan alareunassa voi hakea solmuja tietyllä tekstihaulla. Jättämällä hakutekstin tyhjäksi voi avata kaikki projektin solmut tiiviissä hakemistopuunäkymässä. (v4.8.07, 13.11.2015)
  • Parannettu mahdollisuuksia vika- ja vaikutusanalyysien tekemiseen lisäämällä tuki Advanced FMEA menetelmälle. Esimerkki ja opastus menetelmän käyttöönottoon on ladattavissa Ramentor Extranet:stä (v4.8.06, 28.10.2015)
  • Parannuksia seurausten yhteenvetotyökaluun (v4.8.05, 8.10.2015)
  • Solmujen copy-paste lohkokaaviossa (v4.8.04, 30.9.2015)
  • Dynaamisen simuloinnin raportoinnissa mahdollisuus koostaa usean allekkain olevan kuvaajan raportti (v4.8.04, 30.9.2015)
  • Kirjasto ramentor-dynamic.jar mukana parantamassa dynaamisen simuloinnin räätälöintimahdollisuuksia. Lisäksi dynaamista simulointia varten debug-ikkuna, jonka saa käynnistysparametrilla Debug:LogWindow (v4.8.03, 27.8.2015)
  • Yhteenveto: Seuraukset -työkalua kehitetty. Työkalu voidaan ottaa käyttöön Asetuksista Tools->Selections->Summary: Consequences (v4.8.02, 11.8.2015)
  • Apache POI rajapinta otettu käyttöön. ELMAS osaa kirjoittaa ja lukea nyt sekä .xlsx että .xls tiedostoja (v4.8.01, 10.8.2015)

Muutokset versioon 4.8:
  • Kunnossapitohistorian työlajit lisätty. Työlajit voidaan ottaa käyttöön Asetuksista Tasks->Task types->Show work categories.
  • Raportti: Kunnossapitohistoria työkalu lisätty. Työkalu voidaan ottaa käyttöön Asetuksista Tools->Selections->Report: Maintenance history
  • Java 8 on nyt minimivaatimus JRE:ltä
  • Commons Math kirjasto päivitetty versioon 3.5

Aiemmat muutokset versioon 4.7:
  • Yhteenveto: Varaosat -työkalu lisätty. Sen voi valita esiin asetuksien työkalut-sivulta.  (v4.7.31, 13.2.2015)
  • Ehdollisten todennäköisyyksien ja tärkeysmittojen tarkasteltavien solmujen valinta solmutyypin mukaan on mahdollista. (v4.7.30, 15.12.2014)
  • Alipuun automaattinen keskitys avauksen jälkeen. (v4.7.30, 15.12.2014)
  • Mm. viiveiden paremman mallinnuksen mahdollistava vian/korjauksen/muun tilan jälkeisen tilan valinta lisätty solmun dynaamisiin pikavalintoihin. Voi valita esim. että vian jälkeen alkaa jakaumalla mallinnettava korjaus, korjauksen jälkeen jakaumalla mallinnettava viive ja vasta sitten palataan takaisin normaaliin OK-tilaan. (v4.7.30, 15.12.2014)
  • Analysoinnin Kooste-sivulle lisätty Excel-vienti (v4.7.29, 24.11.2014)
  • Kooste-sivu lisätty analysointiin. Siellä tuloksia esitellään puumuodossa. (v4.7.28, 12.11.2014)
  • Yhteenveto: Seuraukset -työkalu lisätty. Sen voi valita esiin asetuksien työkalut-sivulta.  (v4.7.28, 12.11.2014)
  • Lisätty mahdollisuus kiinnittää simuloinnin satunnaissiemen asetuksien työkalut-sivulle. Samaa projektia samalla satunnaissiemenellä simuloitaessa tulee täsmälleen samat tulokset. (v4.7.28, 12.11.2014)
  • Nappi avaa/sulje yksi puutaso lisätty. (v4.7.26, 2.10.2014)
  • Tooltip uudelleennäyttöaika lisätty asetuksiin Muut-sivulle. (v4.7.26, 2.10.2014)
  • Riskien viiveet voi antaa jokaiselle riskityypille erikseen. Uusia riskityyppejä voi lisätä ja viiveen syötön voi asettaa näkyville sivulta: Työkalut -> Asetukset -> Riskit. (v4.7.25, 15.9.2014)
  • Tapahtumapuu (event tree) ja hierarkiapuut. Käytössä uusille projekteille. (v4.7.24, 5.9.2014)
  • Logiikan tarkastustyökalu lisätty. Sen voi valita esiin asetuksien työkalut-sivulta (v4.7.23, 19.6.2014)
  • Html-raportin luontiin uusi tietokenttien valinta, josta voi kiinteiden tietokenttien lisäksi valita, että solmun tiedoista raportoidaan kaikki tietokentät, joissa on dataa (v4.7.23, 19.6.2014)
  • Html-raportin tyyliin uusi valinta, jolla voi luoda raportin tulostettavassa muodossa (v4.7.23, 19.6.2014)
  • Avaa alipuu nuolinäppäimillä (v4.7.23, 19.6.2014)
  • Solmun alkuiän bugikorjaus (v4.7.23, 19.6.2014)
  • OS X yhteensopivuus (v4.7.22, 4.6.2014)
  • Viiveportin bugikorjaus (v4.7.22, 4.6.2014)
  • Viiveportti (v4.7.21, 14.5.2014)
  • Huoltojen Excel tuonnisssa mahdollista tuoda huoltoväli ja toistuvien huoltojen viimeinen tapahtuma-aika. Vikatapahtumien tuonnissa vikojen yhdistämiseen liittyvät valinnat uusittu. (v4.7.20, 16.4.2014)
  • Tietyn oikean laidan listasta valittavan solmun avaaminen esiin puurakenteessa hiiren oikean napin valikosta (v4.7.20, 16.4.2014)
  • Käytettyjen simulointiparametrien vienti html- ja Excel raportteihin (v4.7.20, 16.4.2014)
  • Kaplan-Meier estimaatti lisätty vikaantumisajan syöttämiseen. Vaatii Palauta oletukset työtehtävien asetuksissa + Kaplan-Meier menetelmän valinta käyttöön työtehtävälle. (v4.7.19, 18.2.2014)
  • Välilehtien kopiointi (v4.7.19, 18.2.2014)
  • Riskikustannusten syöttö uusittu ja uusia syöttötapoja (mm. ajan suhteen vaihtuva kustannus) lisätty. (v4.7.18, 28.1.2014)
  • Suurten projektien, joissa ehto-/todennäköisyysportteja, simulointinopeutta kasvatettu. (v4.7.17, 14.1.2014)
  • Lisätty Excel-työkaluun Vikantumisaikojen luku. Sitä voi käyttää kun dataa on monelta samanlaiselta osalta eikä siis yhden osan koko historiaa. (v4.7.16, 9.12.2013)
  • Lisätty erikoismerkkien käsittely. Esim. Wordista tuotavassa tekstissä voi olla kaareva lainausmerkki tai pitkä yhdysviiva. Projekti tallennettaessa erikoismerkit korvataan lähimpään vastaavaan perusmerkkiin. (v4.7.16, 9.12.2013)
  • Solmujen väritys erilaisten kriteerien perusteella. Väritystapa valitaan Piirto-asetuksista. (v4.7.15, 4.12.2013)
  • Puurakenteeseen voi jättää ylimääräistä tilaa solmun ja lasten välille ja näin saada halutut solmut samalle tasolle. Välin määritys tapahtuu Yhteydet-sivulla. (v4.7.15, 4.12.2013)
  • Pelkästään yksi simulointiin perustuva analysointitapa on alussa esillä valikoissa. Asetuksista voi käydä valitsemassa, jos haluaa käyttää esim. dynaamista simulointia tai FMEA-analyysia. Näin näkymässä ei ole turhaan niitä analysointitapoja, joita ei projektissa käytetä. (v4.7.15, 4.12.2013)
  • Taulukoiden sarakkeisiin voi asettaa suodattimen hiiren oikean napin valikosta sekä lisätä lajittelu/järjestys usean sarakkeen perusteella (v4.7.14, 1.11.2013)
  • Toimenpiteiden yhteenvedon Excel-vientiin parannuksia (v4.7.14, 1.11.2013)
  • Dynaamisen simuloinnin parametrien jakson kuvaajan laskennan parannus (v4.7.13, 25.9.2013)
  • Henkilöresurssikustannukset ja varaosakustannukset riskianalyysiin (v4.7.12, 6.9.2013)
  • Kunnossapitotoimenpiteiden muokkaus nopeasti suoraan toimenpiteiden yhteenvedosta (v4.7.09, 26.6.2013)
  • Solmujen värit saatavissa näkyville myös solmujen listaan. Valinta tehdään solmujen listassa hiiren oikean napin valikosta. (v4.7.08, 19.6.2013)
  • Muiden kustannusten luku Excelistä lisätty yhteenvetotyökaluun. (v4.7.07, 31.5.2013)
  • Keskimääräisen varaosakulutuksen analysointi lisätty. (v4.7.05, 6.5.2013)
  • Kunnossapitotoimenpiteita voi asettaa myös porteille, jolloin ne tehdään kaikille alipuun juurisolmuille. (v4.7.04, 29.4.2013)
  • Tuotantoprofiilin luonti asetuksissa, valinta päälle solmun editorin Linja-sivulla ja vaikutus analysoinnissa riskianalyysituloksiin. (v4.7.01, 18.3.2013)