Design. Analyze. Optimize.

12.2.2015

Ramentorin ohjelmistoilla merkittävä rooli ydinjätelaitoksen turvallisuuden suunnittelussa

Posiva tiedotti 12. helmikuuta, että säteilyturvakeskus (STUK) on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Posivan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitosta koskevan turvallisuuslausunnon.

Lausunnossa STUK toteaa, että ydinenergialain mukaiset edellytykset täyttyvät ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Rakentamislupahakemuksen arviointiin käytettiin STUKin mukaan sekä STUKin omia että muita asiantuntijoita koti- ja ulkomailta.

Posivan tiedote kokonaisuudessaan löytyy täältä: Posivan tiedote


Liitteet