Design. Analyze. Optimize.

Tuotteet

RAM = Reliability, Availability, Maintainability

RAM-ohjelmistoperhe on kehitetty koko laitoksen tai laitteen elinkaaren mittaiseksi työkaluksi. Se sisältää analyysi- ja mallinnustyökalut sekä suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon että jatkuvaan prosessikehitykseen.

RAM-ohjelmistoperhe koostuu nykyisin kahdesta eri ohjelmistosta:

 

ELMAS - Tapahtumalogiikan mallinnus ja analysointi. Järjestelmän käyttövarmuuden sekä kustannusten simulointi- ja optimointityökalu.

StockOptim - Varaosavaraston mitoittaminen ja kustannusten optimointi. Varaosavaraston kehittämisen ja käyttövarmuuden suunnittelun työkalu.

Aiemmin omina ohjelmistoinaan kehitetyt:

 • RAMalloc - Käyttövarmuusvaatimusten määrittäminen ja hallinta. Laitos- ja laitesuunnittelun työkalu käyttövarmuusvaatimusten määrittelyyn ja kohdentamiseen.
 • RAMoptim - Käyttövarmuuden ja kustannusten optimointi. Käyttövarmuuden, kunnossapidon ja sen kustannustehokkuuden kehittämisen työkalu.
on nykyisin sulautettu osaksi ELMAS-ohjelmistoa. Saman käyttöliittymän kautta käyttövarmuuden, kunnossapidon ja kustannusten analysointi sekä optimointi on nyt entistäkin tehokkaampaa.

Käyttövarmuus ja epävarmuuden hallinta


ELMAS Process Analysis -esimerkkivideoTärkeimmät hyödyt

 • Järjestelmän ja osajärjestelmien mallintaminen ja koko elinkaaren aikainen kustannusten ja resurssitarpeiden ennakoiminen
 • Olemassa olevan vikadatan ja henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen järjestelmän optimoinnissa
 • Järjestelmän, luotettavuuden, käytettävyyden, huoltojen sekä kustannusten optimoiminen mahdollista jo suunnitteluvaiheessa
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä
  • ongelmien nopea ratkaisu
  • vikojen uusiutumisen ehkäisy
  • käyttövarmuusvaatimusten määrittely (alihankinnat, investoinnit)
 • Parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta
  • tuntemalla ongelmien syyt opitaan ratkaisemaan ne etukäteen
  • resursseja vapautuu kun tehdään kerralla oikein
 • Tiedonkeruun tehostuminen
 • Systemaattinen toimintamalli

Luotettavuus, Käytettävyys, Huollettavuus - Ramentor.com