Design. Analyze. Optimize.

Ratkaisut

Käyttövarmuus on laitevalmistajien ja teollisuuslaitosten keskeinen kilpailutekijä. Sillä voidaan lisätä merkittävästi tuottavuutta, laatua sekä kustannustehokkuutta. Käyttövarmuuteen liittyvän tuottopotentiaalin hyödyntäminen on perinteisin menetelmin haastavaa, koska toimintojen ja toiminnan vaikutussuhteiden sekä kustannusten ymmärtäminen on vaikeaa kokonaisuuden kannalta. Tietotekniikka on avannut uudet mahdollisuudet käyttövarmuuden ja kustannusten ymmärtämiseen ja optimointiin.

Yhdessä ELMAS ja StockOptim tarjoavat tehokkaat simulointiin ja todennäköisyyslaskentaan perustuvat menetelmät käyttövarmuuden, kunnossapidon ja varaosavaraston analysointiin ja optimointiin. Näiden ohjelmien ympärille on kehitetty monenlaisia tuotantotoiminnan kokonaistehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Tiedon elinkaaren hallinta