Design. Analyze. Optimize.

Koulutus

Ramentor Oy tarjoaa monipuolista koulutusta yhteistyössä kumppaniensa kanssa monen eri toimialan tarpeisiin (mm. CERN, AEL). Tarjolla on erilaisia koulutuspaketteja, joita yhdistelemällä saadaan räätälöityä yrityksenne tavoitteita parhaiten vastaava kokonaisuus. Käytettävissä olevasta ajasta riippuen koulutuskokonaisuuden pituus vaihtelee 1-4 päivän välillä.

Ramentor koulutuspaketit:

 • 1) Käyttövarmuuden perusteet
  • Käsitteet: Luotettavuus, Käytettävyys, Huollettavuus
  • Teoria
  • Perustiedot, jotka suositellaan osaksi jokaista koulutusta
 • 2) Käyttövarmuuden suunnittelu (greenfield)
  • Käyttövarmuuden hallinta suunnitteluvaiheessa
  • Elinkaarikustannusten (LCC) ja resurssien optimointi
  • Käytettävyysvaatimusten osoittaminen ja huoltosuunnitelmien luominen
 • 3) Käyttövarmuuden kehittäminen (brownfield)
  • Käyttövarmuuden hallinta käyttövaiheessa
  • Parannuspotentiaalien ja -kohteiden tunnistaminen
  • Investointien kustannusperustelu ja huoltosuunnitelmien päivitys
 • 4) Menetelmäkoulutukset
  • Kriittisyysluokittelu
  • FMEA - Vika- ja vaikutusanalyysi
  • FTA - Vikapuuanalyysi
  • RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito
 • 5) Varaosavaraston optimointi
  • Kriittisten varaosien saatavuuden varmistaminen
  • Varastointikustannusten optimointi
  • StockOptim-ohjelmisto
 • 6) ELMAS-ohjelmisto
  • Käyttövarmuuden mallinnus työkalun avulla
  • Simulointi ja käyttövarmuuden analysointi
  • Tulosten vertailu ja raportointi
 • 7) Hands-on projektikoulutus
  • Käytännönläheistä oppimista pilottiprojektin muodossa
  • Yhdistää koulutuksen ja käyttövarmuuden kehittämisprojektin


Ota yhteyttä ja kysy lisää: info@ramentor.com tai puh. 040 746 6585.